17 grudnia, 2022

Święta niech będą zaśnieżone

myśli niech będą rozjaśnione

tą chwilą

która do nas bieży

z dobrą nowiną od pasterzy

Comments are closed.