Święta niech będą zaśnieżone

myśli niech będą rozjaśnione

tą chwilą

która do nas bieży

z dobrą nowiną od pasterzy