Zgodnie z zaleceniem obowiązującym na terenie kraju, wydarzenia na Scenie ATA zostają ODWOŁANE .

Alicja Tanew