13 września, 2019

Wieczór wspomnień, zamyśleń i barw.

Zapraszam letnio – jesiennym

zawołaniem.

Alicja Tanew

Powrócimy do twórczości artysty-malarza

Ryszarda Mazurkiewicza w poezji jego

córek, a w tle – piosenki Alicji Tanew.

Comments are closed.