20 czerwca, 2011

Spieszę donieść z radością, że zajęłam pierwsze miejsce w Ogólnopolskim X Konkursie Poetyckim im. Emila Zegadłowicza, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie Zarząd Główny w Krakowie.

Rozstrzygnięcie miało miejsce w Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym k/ Wadowic, dnia 11.06.2011 rok.

Comments are closed.