Fundacja Sceny ATA

Cele działania 

– promowanie i wspieranie kultury i sztuki

– podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, kulturowej

– stwarzanie warunków do współistnienia, wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznym, w szczególności takich jak: teatr, muzyka, plastyka, literatura

– skupianie wokół idei fundacji ruchu twórców, artystów, uczonych i animatorów kultury

– popularyzowanie różnych form kultury wśród różnych form społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób starszych

– organizowanie cyklicznych spotkań, przeglądów, festiwali, paneli dyskusyjnych, promowanie twórców w kraju i za granicą, udział w imprezach promujących artystów

– organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac twórców w kraju i za granicą

– współpraca z innymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Fundacji

 

Fundacja „Sceny ATA”

ul. Czarnowiejska 93

330-049 Kraków

KRS 0000580694

Rozpoczęcie działalności 26.10.2015

Zarząd Fundacji :

Prezes ZarząduAlicja Sikora-Żebracka

Członek Zarządu
Lidia Bogacz-Popiel

Członek Zarządu
Jak Korwin-Kochanowski

Organ sprawujący nadzór:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Miasta Krakowa

Comments are closed.